Citron Roadha Vedhun 2017 Promotion

A joint motorcycle promotion was held by Alia Investments Pvt Ltd. and Citron by Lemongrass Restaurant during the holy month of Ramadan.

The Citron Roadha Vedhun 2017 promotion was held from 27th May to 3rd July 2017. This promotion offered a Yamaha NMAX and a Fino 125 Motorcycle as rewards for two lucky winners.
A lucky draw, which was televised live on PSM, was held on the 8th of July 2017 at Citron restaurant to determine the winners.

Mr. Mohamed Naweel Junaid of Fehige, GA. Maamendhoo was the lucky winner of a Yamaha Nmax motorcycle and Mr. Fathulla Thagiyyu of Dheyliyaage, S. Hulhudhoo was the lucky winner of a Yamaha Fino 125 motorcycle.

Related Links;

Citron Roadha Vedhun 2017 promotion


https://mihaaru.com/business/20128
https://avas.mv/35746

“ސިޓްރަން ރޯދަ ވެދުން”ގެ މި އަހަރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި


https://sun.mv/91946

Citron Roadha Vedhun 2016 promotion


https://mihaaru.com/business/3335

“ސިޓްރޮން ރޯދަ ވެދުން” ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ސިޓްރަން “ރޯދަ ވެދުން ޕްރޮމޯޝަން”ގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި

Related Projects

NEW FINO 125
NMAX